فلش مموری TILE رابط:3.0/USB 2.0 ظرفیت : 16,32,64,128GB