نیاز به حضور 1 خانم با حداقل 1سال سابقه کار بازرگانی ،آشنا به Word، Excel ،فتوشاپ و ترجیحاٌ زبان نیازمندیم.

اطلاعات رزومه خود را به آدرس info@ipmco.ir ارسال نمایید تا در صورت تایید با شما تماس حاصل نماییم.

 

تاریخ اعتبار: 5 آذر 1392