اس اس دی فالکون

ظرفیت 120,240,480GB
سرعت خواندن و نوشتن120,240GB UP to500MB/s ,400MB/s
سرعت خواندن و نوشتن480GB UP to510MB/s ,450MB/s
موارد استفاده   کامپیوتر و لپتاپ