کابل دیتاپلاس DP02

  • نام محصول:DP02
  • طول:cm 100
  • قابلیت اتصال به دستگاه های آیفون.
  • شارژ سریع و انتقال دیتا
  • مشخصات :(43/0.08*2Core)+( 16/0.08*2Core)OD=
  • رنگ:سفید
  • نوع رابط: Iphone
  • نوع کاربرد : دستگاههای آیفون
  • ضخامت :3.5mm