کابل ایکس انرژی مدل X-230

 

طول 100 CM
نوع کابل Cable TYPE-C)

جنس

PVC  Jacket

طول سیم های داخل  کابل

(43 / 0.08 * 2Core) + (16 / 0.08 * 2Core) OD

 

جریان 2.4A2.1A<
سایرمشخصات

کابل شارژ وانتقال دیتا