فلش PD061.USB 2.0

   مشخصات فنی

32GB ،64GB ،128GB ظرفیت
USB 2.0 رابط
آلومینیوم جنس
10.2gr وزن
1 سال گارانتی
دارد نرم افزار داخلی
----- قیمت