کابل ایکس انرژی X-102


Double Color

طول 100 CM
ضخامت 3.5 mm
نوع کابل Cable  Micro USB(Android)

جنس

PVC Jacket

جریان 2A-2.4A
طول سیم های داخل  کابل (27/0.10TC)*2Core
(11/0.10TC)*2Core
سایرمشخصات

کابل شارژ وانتقال دیتا/ پورت آبی رنگ