فلش PD054.USB 2.0

   مشخصات فنی

8GB ،16GB ،32GB ظرفیت
USB 2.0 رابط
پلاستیک جنس
10gr وزن
لایف تایم گارانتی
ندارد نرم افزار داخلی
----- قیمت