فلش PD053.USB2.0/OTG

 مشخصات فنی

8GB/16GB/32GB  ظرفیت
OTG/USB 2.0 رابط
آلیاژروی جنس
4.5gr وزن
لایف تایم گارانتی
ندارد نرم افزار داخلی
----- قیمت