فلش PD051.USB 2.0

     مشخصات فنی

 

8GB/16GB/32GB  ظرفیت

USB 2.0

10mb/S

4mb/S

رابط

سرعت خواندن

سرعت نوشتن

آلیاژآلومینیوم جنس
9.3gr وزن
لایف تایم گارانتی
ندارد نرم افزار داخلی
----- قیمت

 

New layer...