فلش PD016.USB 3.0

   مشخصات فنی

16GB ،32GB ،64GB ظرفیت
OTG /USB 3.0 رابط
آلیاژ روی جنس
6.6gr وزن
لایف تایم گارانتی
ندارد نرم افزار داخلی
----- قیمت